Mokslo produkcijos ir veiklos kaupimo, išsaugojimo bei sklaidos modelis

  Tikslas

  Sukurti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslo produkcijos ir informacijos kaupimo, išsaugojimo bei sklaidos internete galimybes, kurios sudarytų sąlygas:

  • Pagerinti mokslo produkcijos, veiklos bei mokslininkų matomumą pasaulyje.
  • Sukaupti ir užtikrinti ilgalaikį LSMU mokslinės produkcijos ir veiklos rezultatų išsaugojimą.
  • Padidinti mokslo produkcijos prieinamumą per atvirąją prieigą.
  • Optimizuoti mokslinės veiklos administravimą.

  LSMU mokslo informacijos sistemoje kaupiami objektai

  • Mokslo publikacijos.
  • Mokslo publikacijų visateksčiai dokumentai.
  • Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD).
  • Magistrantūros baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų (bei santraukų) visateksčiai dokumentai.
  • Mokslininkų profiliai, CV.
  • Mokslo projektai.
  • Mokslo žurnalai (metaduomenys su nuorodomis į visateksčius dokumentus).

  Mokslo publikacijos

  Biblioteka sistemoje talpina (skelbia) mokslo publikacijas (metaduomenis kartu su visateksčiais dokumentais). Informaciją apie publikacijas pateikia autorius, užpildydamas Elektroninę LSMU publikacijų ir el. dokumentų registravimo formą

  Mokslo publikacijų visateksčiams dokumentams gali būti nustatomas embargo laikotarpis arba ribota prieiga.

  ETD

  Studentai (magistrantai, doktorantai) savo baigiamuosius studijų darbus (ETD) įkelia patys, naudodamiesi DSpace funkcionalumu (talpinimo formos, darbo eiga, metaduomenys ir visateksčiai dokumentai). Darbas paskelbiamas tik patvirtinus Bibliotekai.

  El. žurnalai

  El. žurnalus (metaduomenis su nuorodomis į visateksčius dokumentus) talpina Biblioteka..

  Mokslininkų profiliai, CV

  Pradinius mokslininkų profilių duomenis ir CV įveda Biblioteka, vėliau profilius gali atnaujinti patys mokslininkai, prisijungę prie sistemos tais pačiais vartotojų vardais ir slaptažodžiais kaip ir prie kitų LSMU informacinių sistemų.

  Projektai

  Informacija apie projektus gaunama iš LSMU Plėtros tarnybos sistemos.

  Mokslinės veiklos administravimas

  Autoriai, padalinių administratoriai, biblioteka gali rengti ataskaitas, peržiūrėti statistinius duomenis, papildyti mokslininko veiklos ar CV duomenis bet kuriuo patogiu metu.

  Ataskaitų rūšys

  • Ataskaitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), Lietuvos mokslo tarybai (LMT), MOSTA-ai.
  • Atestacijos, tame tarpe ir atestacinės kortelės.
  • Kvalifikaciniams konkursams.
  • Autoriams.
  • Padaliniams.
  • Administracijai.

  Ataskaitos gali būti:

  • Tekstinės / sąrašai.
  • Analitinės / statistinės.

  LSMU mokslo informacinėje sistemoje naudojamos priemonės

  • CRIS
  • DSpace
  • ORCID
  • Google Scholar
  • Vertinimui - Clarivate Web of Science, altmetrija ir kt.

  CRIS

  CRIS – einamosios mokslo informacijos sistema (angl. Current Research Information System). Tai informacijos sistema, skirta kaupti, tvarkyti ir viešinti Universiteto mokslo rezultatus.

  DSpace kaupiamos mokslininkų mokslo publikacijos, studentų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD), mokslo žurnalai. Kartu su aprašomaisiais metaduomenimis publikacijos gali turėti priskirtus visateksčius dokumentus (pvz., PDF formatu). Publikacijos gali būti priskirtos vienai ar keletui teminių kolekcijų.

  Publikacijos DSpace talpykloje susiejamos su mokslininkais, padaliniais bei projektais CRIS-e. DSpace / CRIS yra numatytos kryžminės sąsajos tarp publikacijų ir autorių, padalinių bei projektų. DSpace / CRIS užtikrina efektyvų informacijos kaupimą, saugojimą, paiešką ir navigaciją bei sklaidą.

  ORCID

  ORCID yra sistema, leidžianti unikaliai identifikuoti mokslininkus (https://en.wikipedia.org/wiki/ORCID). Mokslininkai gali savarankiškai registruotis šioje sistemoje (https://orcid.org) ir pateikti savo profilius, mokslo publikacijas bei CV.

  ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID) – tai tarptautinis unikalus mokslininko identifikatorius (asmeninė nuoroda, profilis internete), jungiantis visą mokslininko mokslinę veiklą bei jos rezultatus ir sukuriantis sąsajas su ORCID kaupiančiomis ir naudojančiomis institucijomis: leidėjais, duomenų bazėmis, talpyklomis, mokslo organizacijomis, profesinėmis asociacijomis, universitetais, mokslo rėmėjais, pvz.: Clarivate Analytics, CrossRef, EBSCO, Elsevier, Emerald, F1000, Hindawi, Scopus, Springer Nature, WordPress, Institute of Electrical and Electronics Engineers, PLOS ir kt.

  DSpace / CRIS turi specialų sujungimo modulį su ORCID.

  Google Scholar

  Mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti recenzuotus darbus, disertacijas, knygas, santraukas ir kitą įvairiose talpyklose kaupiamą mokslinę literatūrą.

  DSpace / CRIS turiautomatines sąsajas tarp LSMU sistemoje kaupiamų publikacijų ir Google Scholar. Tai leidžia rasti visas įvairiose talpyklose esančias konkrečios publikacijos versijas, cituoti.

  Vertinimui - Clarivate Web of Science, altmetrija ir kt.

  DSpace / CRIS turi automatines sąsajas su Clarivate Web of Science, Scopus ir altmetrijos sistemomis, gali pateikti rodiklius iš šių sistemų.

  Altmetrija

  Alternatyvūs mokslo vertinimo rodikliai (Altmetrija):

  • rodo, kiek mokslo publikacijos ar duomenys yra skaitomi, diskutuojami, atsisiunčiami, rekomenduojami kitiems, cituojami;
  • greičiau pateikiami naudojimosi duomenys, nereikia laukti metų, kad būtų matoma tyrimo rezultatų įtaka mokslui, jo vystymuisi;
  • vertinama ne tik tradicinės publikacijos, bet ir kitų informacijos šaltinių – duomenų rinkinių, programų, tinklaraščių, vaizdo medžiagos ir kt. – įtaką mokslui;
  • vertinama, kokią įtaką tyrimo rezultatai turi platesnei auditorijai – ne tik mokslininkams, bet ir praktikams, medikams, ugdytojams ir plačiajai visuomenei.