Tikslai

  • Pasiekimų matomumas pasaulyje
  • Ilgalaikis rezultatų išsaugojimas
  • Prieinamumas atviroje prieigoje
  • Mokslo valdymo optimizavimas

  Duomenys

  • Mokslo publikacijos
  • Mokslo žurnalai
  • Mokslininkų profiliai, CV
  • Projektai
  • ETD
  • Kiti duomenys

  Technologijos

  • DSpace / CRIS
  • Tomcat Server
  • Postgres RDBMS
  • Apache Web Server / PHP
  • Linux OS
  • Kitos technologijos

  Integracija

  • DSpace / CRIS
  • ORCID
  • Plagiato patikra
  • Altmetrija, SCOPUS, Web of Science
  • Universiteto IS
  • Kitos sistemos

  Taikiniai

  • Reitingai
  • Matomumas ir citavimas
  • Studijų kokybė
  • Mokslo tyrimų kokybė
  • Kaupimas ir ilgalaikis išsaugojimas
  • Kvalifikacijos augimas
  • Kiti taikiniai